Get Adobe Flash player

 


utorak, 13 septembar 2016 19:27

Povećana naknada za obnovljive izvore

Ocijenite sadržaj
(4 Glasova)

U prvih pet mjeseci ove godine povećana je proizvodnja struje iz obnovljivih izvora u odnosu na plan, dok je potrošnja smanjena, što je uzrokovalo povećanje naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Naknada za obnovljive izvore povećana je duplo u junu, odnosno sa 0,0587 centi na 0,129 centi, i obračunata već na julskom računu za struju, koji je u prosjeku za domaćinstva iznosio 35,42 eura.„U zavisnosti od potrošene električne energije svakog potrošača pojedinačno, a ako se kao pokazatelj uzme prosječan račun za struju, onda se može reći da je naknada sa oko 20 centi povećana na 36 centi“.

To je drugo povećanaje naknada u ovoj godini. Sredinom januara je naknada povećana 26 odsto, na 0,0587 centi. Iz Ministarstva su objasnili da je u prvih pet mjeseci proizvedeno oko 25 odsto više električne energije iz obnovljivih izvora, nego što je planirano na početku godine.

„S obzirom na to da je iznos naknade direktno proporcionalan proizvodnji, takvo odstupanje je imalo za posljedicu neophodnost korigovanja iznosa naknade. Takođe, došlo je i do odstupanja u potrošnji električne energije u smislu da je preko 25 odsto energije manje potrošeno nego što je planirano. S obzirom da je iznos naknade obrnuto proporcionalan potrošnji, ostvarenje manje potrošnje u odnosu na planiranu takođe ima uticaja na povećanje iznosa naknade“, rekli su iz Ministarstva.

Status povlašćenog, odnosno proizvođača koji ima pravo na podsticaje ima sedam – Jezerštica, Bistrica, Orah, Rmuš i Spaljevići 1 u Beranama, čiji je vlasnik Hidroenergija Montenegro, kao i Vrelo u Bijelom Polju i Bradavec u Andrijevici, čiji su vlasnici Sinegy, odnosno Igma energy. Prema podacima Crnogorskog operatera tržišta električne energije (COTEE) povlašćenim proizvođačima je u poršloj godini i za prva tri mjeseca ove isplaćeno 2,28 miliona EUR za podsticaje za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora.

Iz Ministarstva ekonomije su kazali da, na osnovu ulaznih parametara prema kojima se utvrđuje visina naknade za podsticanje proizvodnje struje itz obnovljivih izvora, do kraja ove godine nije planirano njeno povećanje.

„Prilikom utvrđivanja naknade uzimaju se vrijednosti planirane porizvodnje električne enrgije iz obnovljivih izvora na osnovu koji se obračunava, kao i planirana potrošnje električne energije, njena cijena iz ugovora o snabdijevanju, vrijednosti podsticajnih cijena za svako postrojenje pojedinačno i planirana dinamika puštanja elektroenergetskih objekata u rad tokom godine. Uredbom o naknadi je proedviđeno da ukoliko dođe do odstupanja pomenutih veličina u odnosu na planirane, Ministarstvo ekonomije je u obavezi da koriguje naknadu“, naveli su iz Ministarstva.

Pored toga, kako su dodali, što su se ove godine stvorili uslovi za korekciju naknade, donošenjem novog Zakona o energetici je stvorena obaveza nove Uredbe o naknadi, a samim tim i obaveza donošenja novog Pravilnika.

vijesti.me

Ostavite komentar

Morate popunit sva polja označena sa (*)

Mjesto za vašu reklamu

ANKETA

Da li vam se dopada portal?
 

PREVOD

English French German Italian Portuguese Russian Spanish