Get Adobe Flash player

 


petak, 31 januar 2014 10:24

Ideja za prenamjenu Doma revolucije u “Prirodnjački centar”

Ocijenite sadržaj
(3 Glasova)

Dom revolucije u Nikšiću je počet sa izgradnjom 1979. godine. Djelo arhitekte Marko Mušiča, površine 24000m2,je zamišljeno kao objekat po kojem će se prepoznavati grad, kao slika arhitektonske mudrosti jednog vremena. Međutim zbog ekonomske krize izgradnja Doma revolucije je prekinuta početkom devedesetih godina. Od tada do današnjih dana se u više navrata govorilo o njegovoj sudbini i mogućnostima završetka, rušenja ili prenamjene. Iako su rađene studije još uvijek se ne zna šta će biti sa ovim objektom. Najveću prepreku u rešavanju sudbine ovog objekta vidimo u praznoj gradskoj kasi. Društvo mladih ekologa nudi rešenje koje bi se ogledalo kroz realizaciju projekta „Prirodnjački centar“.

Sistemom izgradnje tzv. zelenog krova ovaj objekat bi se mogao u velikoj mjeri vizuelno oplemeniti a podrazumijeva ozelenjivanje i pošumljavanje ravnih krovova u urbanim sredinama. U nekim svjetskim gradovima su već realizovani projekti ovoga tipa jer imaju niz prednosti poput: unapređenje prirodne okoline i biodiverziteta u urbanim sredina bez širenja grada, razne biljne vrste omogućavaju stvaranje vlage i umanjenje buke u gradskoj četvrti, absorbuju ugljendioksid, stvaraju kiseonik što sve zajedno doprinosi boljem kvalitetu života. Uz sve ovo zeleni krovovi su u poslednje vrijeme sve popularniji u svijetu.

Smatramo da Dom revolucije pruža dobre mogućnosti za jedan ovakav projekat jer su vizuelno posmatrano betonske konstrukcije dovoljno stabilne i jake da izdrže teret izolacije, zemlje i biljaka. Takođe Dom revolucije ima i nekoliko zanimljivih ravnih i kaskadnih površina i platoa na kojima bi se mogao realizovati ovaj projekat. Sadnjom biljnih vrsta mogao bi se realizovati projekat sadnje raznovrsne flore, čime bi dobili botaničku baštu nadomak centra grada.  Možda bi to bila i jedina botanička bašta toga tipa u svijetu.

Nikšićka kotlina koju karakteriše umjereno-kontinentalna klima sa submediteranskim elementima pruža pogodne uslove za ovakav projekat. Primjer raznovrsne flore u Nikšićkoj kotlini nam je park šuma Trebjesa na čijem relativno malom prostoru površine 126ha je prisutno više od 200 zeljastih i 40 drvenastih vrsta. Osim dvorišne površine i kaskadnih krovnih djelova koji se nalaze sa južne strane Doma revolucije mogli bi se iskoristiti i pojednini unutrašnji djelovi. Kako je Dom revolucije dobrim dijelom dizajniran u staklima pruža se mogućnost da se jedna od unutrašnjih prostorija prilagodi stakleniku sa tropskom florom.

Planirani omaldinski i obrazovni dio Doma revolucije pružaju dobre mogućnosti za prirodnjački muzej. U prirodnjačkom muzeju, osim stalne postavke, mogle bi se organizovati izložbe fotografija, predavanja, radionice, ekološke manifestacije, putoisne večeri, prikazivanje eko filmova.

U sklopu objekta bi se mogao napraviti i akvarijum centar. Nešto slično ne postoji u Crnoj Gori a ni šire. Zavisno od izbora posjetioci bi mogli da vide ribe naših voda, tropskih voda a takođe i vodozemce, gmizavce, beskičmenjake…

Dok smo razmišljali o ovom projektu rukovodili smo se idejom održivosti. Na mjestu izgradnje Doma revolucije postojao je bunar čije su vode i dalje aktivne u podzemnom dijelu pa bi se na taj način mogle riješiti potrebe za vodom koja bi se koristila za zalijevanje biljaka i vlagu u tropskom stakleniku te za potrebe akvarijuma.

Instalacijom solarnih panoa bi se mogla obezbijediti dobra količina energije za zagrijavanje prostorija i vode i tako bi se, uz postojeći izvor vode, mogao obezbijediti gotovo samoodrživ sistem.

Međutim u Domu revolucije ima i prostorija koje se ne mogu prilagoditi namjeni ovog projekta. Iz tog razloga trebalo bi dobro razraditi i bezbjedonosni aspekt koji bi podrazumijevao zaziđivanje i zaprečavanje opasnih djelova i postavljanje sigurnonosnih ograda kako bi ti djelovi bili nedostupni znatiželjnicima.

Smatramo da su za ovaj projekat potrebna mnogo manja sredstva od onih koja bi se trabala uložiti za prenamjenu po projektu Ministarsta kulture ili za njegovo rušenje.

Ukoliko bi došlo do realizacije ovog projekta mi u Društvu mladih ekologa Nikšić smatramo da se uz dobru organizaciju i koordinaciju dobar dio aktivnosti može odraditi volonterski i sa manjim učešćem finansijskih sredstasa. Ovakav projekat bi mogao okupiti volontere civilnog sektora, navijače sporskih klubova, umjetnike, građane odnosno sve one koji vole Nikšić i koji mogu na konkretan način da pomognu. Smatramo da bi jedan ovakav projekat mogao da povrati posrnulu energiju ovoga grada.

Uz dobru razradu ideje smatramo da bi projekat „Prirodnjački centar“ mogao naći i razumijevanje kod nekog od fondova EU. Jedan ovakav projekat ne može sama realizovati NVO već je potrebno da se uključe lokalne i državne strukture. Potrebno je oko ove ideje okupiti stručnjake različitih zanimanja, poput pejzažnih arhitekata, građevinara, biologa…. koji će argumentovano odraditi studiju izvodljivosti.

Smatramo da bi realizacija projekta „Prirodnjački centar“ imala višestruk pozitivan značaj za grad pa i za Crnu Goru kako edukativno tako turistički i ekonomski. Dom revolucije bi na taj način mogao da bude jedan od simbola prepoznatljivosti Nikšića a naplatom ulaznice za organizovane grupe mogla bi se obezbijediti sredstva za njegovu ekonomsku održivost.

Postavljanjem zelenih krovova konačno bi od betonskog zdanja dobili estecki lijep izgled a realizacijom unutrašnjeg dijela projekta dobili bi živopisni ambijent.

dmen.wordpress.com

1 Komentar

  • Link komentara Stanka subota, 01 februar 2014 21:01 Napisano Stanka

    dobra zamisao Niksicana jos samo da se sprovede...

Ostavite komentar

Morate popunit sva polja označena sa (*)

Mjesto za vašu reklamu

ANKETA

Da li bi kupili skuplji domaći ekološki proizvod od jeftinijeg iz uvoza?
 

PREVOD

English French German Italian Portuguese Russian Spanish